• ידע וניסיון
  • שווקים עיקריים
  • דיירים איכותיים
  • פלטפורמה סולידית
  • איתנות פיננסית

אודות אדגר ישראל

החברה מתמחה ברכישה ואחזקה של נכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים. אנו מחזיקים במגוון של נכסי משרדים איכותיים במיקומים מצוינים בתל אביב ובסביבותיה ומתכננים להמשיך ולהתרחב באזורים אלה.
מידע נוסףנכסים שלנו